2008/07/29

ALTOBIZKAR 2008-VIII-15

Gaur, abuztuak 15, garrantzi politiko handia duen eguna ospatzen ari
gara, non euskaldunok, herri askea izateko erabakia hartu genuen,
duela 1.230 urte. Inoren baimenik gabe, autodeterminazio eskubidea
erabili genuen, 778. urtean menperatu nahi izan gintuzten
erasotzaileak militarki garaituz.

Data hau, gure herriak, urte batzuk beranduago, 824. urtean hain zuzen
ere, biziraupenerako eraiki zuenaren atarikoa izan zen: Estatua;
Nabarra estatu europarra.

Asko izan dira, nabar herriaren gaitasuna gutxietsi nahi izan dutenek:
Orreagako balentria, artzai setati batzuena bailitzan; gauez, harriak
pilaturik mendi kaxkoetan, ejertzito baten atzekaldea erasotu eta gero
arinki ihes egin zutelarik, berriro bere bizitza atzeratu eta basatira
itzultzeko.

Independenteak garen euskaldunok, oso bestelako irakurketa egiten
dugu: Soilik oso ondo antolatutako herri batek, garai hartako
teknologia militar hoberenarekin eta estrategia politika argiarekin,
garaitu zezakeen Europako ejertzitorik boteretsuena.

Gaur egun, herri honek, berezko kultura eta hizkuntzaren jabe izatea,
8 mendez estatu burujabea izateari zor dio; Estaturik gabe,
desagerraraziko gintuzten.
Bere kultur identitatea babesteko ahalmena iraunarazi du; hala ere, ez
du adierazten bere ahalmen politiko itzela; ez du ikusten eta ez daki
azaltzen bere osagai politikoa.

Gaurko egoera politikoa, gorago adierazitakotik oso urrun dago.

Zeinek eragozten du gaur, herri honek garatu dezakeen ahalmen politiko
osoa berriro indarrean jartzea?

Horren erantzule dira, bere burua klase politikotzat dutenek, hau da,
erdipurdikoak, konplexuz beterikoak eta esanekoak izan, eta gure
nazioaren interesak defendatzen dituztela diotenek.

Euskal siglak dituzten erakunde multzoa, erabat edo partzialki
txertatuta instituzioetan, “biolentziaren” kontra edo alde, beti
oinarritzen dira herri-indarren gutxiespenean, eta indar hau,
“elkarrizketarekin” edo “atentatuekin” ordezkatzen saiatzen dira.
Baina politikoki bideratutako eta zuzendutako indar metaketa nahikorik
gabe, ez dago ez elkarrizketarik ez eta atentaturik ere, ezertarako
balio duenik; batak zein besteek, soilik zehaztutako estrategia baten

baitan lortzen dituzte garrantzia eta balio politikoak. Estrategiarik
gabe, berreskuratze bide hutsak bihurtzen dira, eraginkorra den
estrategia bakarraren atal eta osagai: betiko Espainia eta Frantziako
gobernuen euskal-hiltzaile estrategia.

Espainiak okupaturik dituen lurraldeetan, zehazki, bai gure eskubideen
parlamentarizazioa, bai eta gure indarrak, bazterrean geratuta dagoen
bakarkako terrorismoaren bidetik erabiltzea, espainiar
nazionalismoaren estrategia erredukzionista eta totalitarioa baliatzen
dute, bi bide horiek goraipatzen dituztenen asmoak alde batera
utzirik.

Gure lurraldeetan jarduten duten partidu politikoak eta sindikatuak,
guztiak, salbuespenik gabe, egiazko oztopo dira, traba, eragozpena,
euste-horma itzelak, benetako estrategia nazional bat indarrean
jartzearen kontrakoak.

Horma hori, talde horietako oinarriko jendeak soilik bota ahal izango
du, okupatzailearen logikatik irtetean; norabide egokian jardutean:
gure estatalitatea oinarri duen politika nazionala suspertzen duena.

Halere, egoera larriak ez gaitu itsutu behar. Ezin dugu inolaz ere
amore eman, nahiz eta baldintza zailenetan aritu. Paktismoa,
kosoberania, euskal herriari hitza ematea, euskaldunen erabakitzeko
eskubidearena, … amarruak baino ez dira, etsaiaren logika, etsaiaren
hitzak bertakoen ahotsetan.

Bi dira egin beharreko galderak: nola igaro, balizko subjektu
politikoa izatetik (izan daitekeena), subjektu politiko aktiboa
izatera? eta, zein da bidea, nabar hiritarrok derrigorrez egin behar
duguna, gure biziraupena bermatuko duten askatasun mailak lortuko
dituena?

Zeren eta orain, gure herria, bide horretatik kanpo dabil,
desagertzeko noraezean dabil.
Orain eta hemen, estatua abiaraztea, ezinbesteko lehentasun
estrategikoa da. Gainerako eztabaidak, behin eta berriz porrotera
garamatzaten hitz zuriak dira, kolaboratzaileen bazka.

Ez espainiak, ez eta frantziak ere, ez digute guri inongo eta inolako
eskubiderik aitortu behar.

Espainiak eta frantziak, espainiarren eta frantziarren eskubideak
aitortu eta babestu behar dituzten moduan, Nafar legeak, Nafar
justiziak, Nafar estatuak babestu behar ditu nafarroon eskubideak.
Hori da askatasuna, hori da demokrazia, hori da Nafar nazioaren hitza
errespetatzea.

Hain goraipatuak diren nazio zapalduetako kideen gizabanakoaren
eskubideek, ezin dute inongo errealitaterik izan, eskubide horiek
sortu eta bermatzen dituen gutxieneko askatasun nazionalik gabe.

Gehiengoaren izenean, (demokratikoa edo totalitarioa izan daitekeena),
gaurko frantziar eta espainiar potentzia okupatzaileek, bere betiko
helburu inperialak lortu nahi dituzte: Espainia eta Frantziako
“askatasuna, handitasuna eta batasuna”, Euskal Herria suntsituz,
“egunez egun”, “bakean eta demokrazian”.
Herri okupatuak ez ditu eskubiderik.

Lan egin dezagun gure estatu propioa ber-osatzearen alde, gure legeak
ezartzen saia gaitezen; gure arteko gobernu probisionala osa dezagun,
arazo eta eztabaidak, gure instituzio propioetan bideratu ditzagun.

Eta hori da politika; gure indarrak ondo bideratzea; helburuak egoki
finkatzea, norberaren indarraren arabera, tremendismorik gabe, zuhur,
zuzen. Hori horrela, egoera politikoa, gure sasoiaren ispilua izango
da. Egoera politikoa, indarren arteko harremanak mugatzen dute eta.

Honek guztiak lotura zuzena du gaurko egun batez gertatu zenarekin.
Orreagako gudualdia izan zelako Nafarroako Erresumaren, gure
estatuaren sorreraren gertakari kualitatibo ezinbestekoa. Estatu hori
bortizki okupatu zuten, aldameneko bi potentzia atzerritarrek errautsi
egin zuten, eta historiak eman behar zigun garapena bortxatu.

Europa osoan ezaguna, harreman diplomatiko normalizatuekin, legeekin,
antolakuntzarekin. Gaskoinia, Biarnoa, Foix, Goi Aragoi, Errioxa,
Euskal Herri osoa batu duen estatu bakarra. Guretzat, propiotzat
onartzen dugun estatu bakarra; harrezkeroztik, ez dugu beste estatu
propiorik onartzen.

Estatu okupatu bat gara, eta ez estaturik gabeko nazio bat. Estatu
propioaren defentsa da, garai hartako euskaldunekin lotzen gaituen
harietako bat eta haria ez da eten.

XXI. Mendeko Nafarrok, data hau, Abuztuaren 15a, bihotzean eta memoria
historikoan ezezik, egun seinalatu bihurtu behar dugu egutegian, eta
behar den moduan, seriotasun osoz, askatasun nazionalaren eguna
instituzionalizatu, hedatu, eta eragin politikorako moldatu.

Inoiz, seguru, egun handia iritsiko da, baina ordura arte bezala,
gerora ere, Orreaga gogoan izango dugu. Orreaga delako guretzat
lehendabiziko ikasgaia, Orreagan dugulako sorrera, Orreaga delako
abiapuntua, eta Orreagan idatzi genituelako gure konstituzioaren lehen
hitzak, odolez idatzitako hitzak.


ORREAGA
Altabizkar gaina (2008.8.15)

Hoy, 15 de Agosto, celebramos una fecha de gran calado político en la
que los vascones demostramos nuestra determinación de ser un pueblo
libre, hace ahora 1.230 años. Sin pedir permiso a nadie, ejercimos el
derecho de autodeterminación, inflingiendo una derrota militar a los
invasores que en el año 778 intentaron someternos.

Esta fecha fue el preámbulo de lo que nuestro pueblo, en base a su
supervivencia, erigió unos años más tarde, en el 824: el Estado. El
Estado europeo de Nabarra.
Son muchos los que han pretendido y pretenden menospreciar la
capacidad del pueblo nabarro, considerando la gesta de Orreaga como la
de unos tercos pastores, que de noche, apilando piedras en las cimas
de los montes, atacaron la retaguardia de un ejercito y luego huyeron
rápidamente para volver a su vida primitiva y salvaje.

Los vascos que somos independientes hacemos una lectura bien
diferente: solo un pueblo muy bien organizado, con la mayor tecnología
militar de la época de toda Europa y una estrategia política muy
clara, podía vencer al ejército supuestamente más poderoso del
continente.

Si al día de hoy, este pueblo es poseedor de una cultura y lengua
propias, es debido a que durante 8 siglos, logró mantenerse como
Estado soberano, sin lo cual, nos hubieran borrado del mapa.

Actualmente conserva su capacidad de resguardar su identidad cultural;
sin embargo no llega a caracterizar su enorme potencial político; no
visualiza y no es capaz de definir su componente político.

La actual situación política dista, y mucho, de lo anteriormente
descrito. ¿Quién impide hoy poner en marcha otra vez la plena
capacidad política que este pueblo es capaz de desarrollar?

Eso se lo debemos a la mediocre, acomplejada y sumisa autodenominada
clase política que dice defender los intereses de nuestra nación.

El conjunto de organizaciones con siglas vascas, total o parcialmente
incorporadas a las instituciones, en contra o a favor de “la
violencia”, parten siempre de una minusvaloración de las fuerzas
populares y pretenden suplantarlas por “el diálogo” o “el atentado”.
Pero sin un acopio de fuerza suficiente canalizada y dirigida
políticamente, no hay diálogo ni atentados que valgan absolutamente
para nada, porque tanto el uno como los otros adquieren dimensión y
validez políticas sólo en el seno de una estrategia definida. En
ausencia de esta, se convierten en meros cauces de recuperación, en
elementos integrantes y complementarios de la única estrategia
realmente operativa: la estrategia vasquicida de los gobiernos español
y francés de turno.

En los territorios ocupados por España, en concreto, tanto la
parlamentarización de nuestras libertades como la canalización de
nuestras energías por la vía muerta del terrorismo individual sirven,
al margen de las intenciones de quienes las preconizan, a la
estrategia reduccionista y totalitaria del nacionalismo español.

Los partidos políticos y sindicatos que actúan en nuestros
territorios, son todos, sin excepción alguna, una auténtica rémora,
una traba, el obstáculo, enormes muros de contención contra la
creación y la puesta en vigor de una verdadera estrategia nacional.

Ese muro sólo lo derribarán sus propias bases cuando apuesten
decididamente por salirse de la lógica del ocupante y ejercer en la
dirección adecuada, la de la reactivación de la política nacional en
base a la estatalidad propia.

No obstante, la grave situación no debe cegarnos. No podemos ceder de
ninguna manera aunque actuemos en las peores condiciones. El pactismo,
la cosoberanía, dar la palabra a Euskal Herria, el derecho a decidir
de los vascos...no son más que engaños, la lógica del enemigo,
palabras del ocupante en boca de los nativos.

Dos son las preguntas que debemos plantearnos: ¿cómo pasar de ser
posible sujeto político (en potencia) a constituirnos en sujeto
político activo? y ¿cuál ha de ser el camino que los ciudadanos
nabarros tenemos por fuerza que recorrer para obtener las cotas de
libertad que garanticen nuestra supervivencia?

Porque en este momento nuestro pueblo está fuera de ese camino y
deambula erráticamente hacia su desaparición.

Aquí y ahora es una prioridad estratégica imprescindible poner en
marcha el Estado, reactivarlo. El resto de las discusiones son
palabras falsas que nos llevan una y otra vez al fracaso, alimento de
los colaboradores.

Ni Francia ni España nos tienen que reconocer derecho alguno de ningún
tipo.
Al igual que España y Francia tienen que otorgar y proteger los
derechos de los españoles y de los franceses, la ley nabarra, la
justicia nabarra, el Estado nabarro deben proteger los derechos de los
nabarros. Eso es la libertad, eso es la democracia, eso es respetar la
palabra de la nación nabarra.

Los tan cacareados derechos individuales de los miembros de las
naciones oprimidas no pueden tener ninguna realidad en ausencia del
mínimo de libertad nacional que los genera y garantiza.

En nombre de la mayoría, (que puede ser democrática o totalitaria) las
actuales potencias ocupantes franco-españolas persiguen, mediante la
liquidación del pueblo vasco, “día a día”, “en paz y democracia”, sus
viejos objetivos imperiales de “libertad, grandeza y unidades
hispánica y francesa.

Un pueblo ocupado no tiene derechos.

Trabajemos a favor de la reconstitución de nuestro Estado, tratemos de
instaurar nuestras leyes, constituyamos nuestro propio gobierno
provisional, tratemos nuestros problemas, nuestras discusiones en
nuestras instituciones propias.

Y eso es la política: encauzar correctamente nuestras fuerzas, fijar
nítidamente los objetivos según la potencia acumulada, sin
tremendismos, con prudencia y directamente. Así, la situación política
será el espejo de nuestra fortaleza, porque la situación política la
define la relación de fuerzas en presencia.

Todo esto tiene conexión directa con lo que ocurrió un día como hoy.
Porque fue la batalla de Orreaga el acontecimiento cualitativo
imprescindible para el nacimiento de nuestro Estado. Un Estado que fue
violentamente ocupado, arrasado por dos potencias nacionalistas
extranjeras y vecinas, violando el desarrollo que nos debía ofrecer la
historia.

Conocida en toda Europa, con relaciones diplomáticas normalizadas, con
leyes, con organización, Gascuña, Bearne, Foix, Alto Aragón, Errioxa,
el único Estado que ha unificado toda Euskal Herria. Para nosotros, el
único Estado que reconocemos como nuestro, y desde entonces no
reconocemos a ningún otro como propio.

Somos un Estado ocupado y no una nación sin Estado. Es la defensa del
Estado propio uno de los hilos que nos unen con los vascos de aquella
época, y el hilo no se ha roto.

Los nabarros del siglo XXI, debemos convertir esta fecha, 15 de
Agosto, en una fecha señalada además de en el corazón y en la memoria
histórica, en el calendario, e institucionalizar como debe ser, con
toda solemnidad, el día de la libertad nacional, propagándolo y
adaptándolo para su impulso político.

Con seguridad, llegará el gran día, pero tanto hasta ese día, como
después también, recordaremos Orreaga. Porque Orreaga es nuestra
primera lección, porque tenemos nuestro origen en Orreaga, porque
Orreaga es el punto de partida y porque en Orreaga escribimos las
primeras palabras de nuestra constitución, palabras escritas con
sangre.

ASKATASUNAREN EGUNA

Orreagan, gaur hemen bildu garenok, eta ekitaldi honetan
adierazitakoak bereak bezala sentitzen dituzten guztiek, subiranotasun
osoko biltzarra osatuaz eta Orreagako balentria hartan parte hartu
zuten eta gaurko egunerarte helburu berdinak defendatu dituzten
abertzale guztien oinordeko bezala dugun zilegitasuna aitortuaz,

ADIERAZTEN DUGU

Askatasun egun honetako data, Jai Nazional eguna izendatzen dugula,
gure Herriaren instituzionalizazio bidean eta inoiz euskaldunok izan,
mantendu eta onartu dugun Nafar Estatua berreskuratzeko lehen
urratsaren sinbolo bezala.

Helburu honen alde, gure konpromezu politiko guztia eskaintzen dugu
eta gure herriko gainontzeko herritarrei adierazpen hau babes eta
bultza dezaten eskatzen diegu.

No comments: