2008/07/22

2008ko Urgulleko Proklamazioa-Proclamación de Urgull

2008ko Urgulleko Proklamazioa: Donostiaren Bigarren Nafar Aroa

Gaur bezalako egun batean duela ia 500 urte konkistatu zuten Espainolek Iruñea, gure estatuaren hiriburua. Eta hori salatzeko abian jarri da 1512-2012 nafarroa bizirik! Kanpaina. Nafarroako Konkistaren V. Mendeurrena. Duela hilabete egin zen Iruñean lehen ekitaldia, eta ehundaka Nafar Herritarrek salatu genuen konkista, eta datozen lau urteotan askoz ere gehiagok egingo dugu. Gauza asko dago egiteko, 2012ra indar handiz iristeko.

Gauza bera gertatu zen hemen duela 800 urte, Espainolak Nafarroako kostaldea konkistatu zuten, eta horren barnean Donostia. 800 urte daramate Espainolak gertakizun hauek ezkutatu nahian, eta mendetan zehar gure herrian noraeza eragin badute ere, ez dute guztiz lortu nafar sentimentua ezabatzea, eta geu gara porrot horren froga. Lau haizetara diogu Donostia Nafarroa zela, dela eta izango dela.

Hasi da jadanik Donostiaren Bigarren Nafar Aroa. 800 urte ondoren berriz ere Donostiar askok nafartzat dugu geure burua. Eta gero eta gehiago gara. Beraz jabetu bitez lehen bait lehen bere engainuak jadanik ez duela efekturik izango gugan. Donostiarrak konturatzen garenean Nafarrak garela, Donostia berriz ere Nafarroa izango da. Ez dago atzera itzultzerik.

Batzuek diote Historiak ez duela ezertarako balio. Baina ez dira konturatzen Historia egunoro egiten dela. Duela 800 urteko aferak Historia dira baina atzo bertakoak ere. Historia segida bat da. Bakoitzak erabakitzen du zenbat atzeratu nahi duen egungo errealitatea hobekiago ezagutzeko. Adibidez, Frantzia eta Espainiari interesatzen zaie Nafarroa konkistatu ondoren datorren garaia. Guri ordea interesatzen zaigu jakitea eta jakinaraztea Euskaldun guztiok estatu independientea izan genuela. Etorkizunean estatu hori errekuperatzea da gure xedea, eskubide osoz. Herritarrok Historia aldatu egin dezakegu, gure borondatearen arabera.

Euskaldunak herritar libre izan ginen azken aldia Nafarroako estatuaren barne izan zen. Bai Mendebalekoak, bai Ekialdekoak eta bai Iparraldekoak. Lehenak duela 800 urte, bigarrenak duela 500 urte eta azkenak duela 400 urte. Egun Mendebalekoak eta Ekialdekoak herritar Espainolak gara indarrez, eta Iparraldekoak herritar Frantsesak indarrez. Etorkizunean Euskaldun guztiak izango gara Nafar Herritar libreak.

Historia herritar guztiok egiten dugu, eta erabakiko bagenu berriz ere Nafarroa izan nahi dugula Historia aldatzen ariko ginateke. Nafarroak bere independentzia galdu zuen modu berberean, errekuperatu dezake egun independentzia hori. Soilik oraingoan herritarren borondatea errespetatuz izango dela.

Nafarroa Frantzia eta Espainia dela frogatzeko duten argumentu bakarra da aspalditik horrela dela diona da. Ez dute besterik. Ez diote beren buruari galdetzen nola den posible Nafarrak diren herritar batzuk Frantsesak izatea eta besteak Espainolak. Horrek esan nahiko luke Frantsesak eta Espainolak gauza bera direla, eta ez dut uste hori pentsatzen dutenik. Guk diogu ordea hori ez dela posible, artifiziala dela.

Nafarroak ematen digu Euskaldun guztiei legimitate osoa gure estatua errekuperatzeko. Eta borondatea badugu, begiratuko diegu Frantses eta Espainolei aurrez aurre, maila berekoak aurrez aurre, konplexurik gabe.

Gora Nafarroako estatu librea!


Proclamación de Urgull de 2008: La Segunda Era Navarra de San Sebastián

Un día como hoy hace casi 500 años los españoles conquistaron Pamplona. Y para denunciarlo se ha puesto en marcha la campaña 1512-2012 ¡navarra vive!. Dentro de cuatro años se cumple el V Centenario de la Conquista de Navarra. Hace un mes se realizó en Pamplona el primer acto, y cientos de ciudadanos navarros denunciamos la conquista, y en los cuatro años venideros lo haremos muchos más. Hay mucho por hacer para llegar con gran fuerza al 2012.

Lo mismo ocurrió aquí hace 800 años, los españoles conquistaron la costa de Navarra, San Sebastián incluida. Los españoles llevan 800 años tratando de esconder estos acontecimientos, y aunque durante siglos han creado la desorientación en nuestro pueblo, no han conseguido desterrar del todo el sentimineto navarro, y nosotros somos la prueba de ese fracaso. Decimos a los cuatro vientos que San sebastián fue, es y será Navarra.

Ya ha comenzado la Segunda Era Navarra de San Sebastián. Después de 800 años muchos donostiarras nos consideramos navarros. Y cada vez somos más. Por lo tanto que interioricen cuanto antes que su engaño ya no tendrá efecto sobre nosotros. Cuando los donostiarras nos demos cuenta de que somos navarros, San Sebastián otra vez será Navarra. No hay vuelta atrás.

Algunos dicen que la historia no sirve para nada. Pero no se dan cuenta de que la historia se hace cada día. Los asuntos de hace 800 años son historia pero los de ayer mismo también. La historia es una continuidad. Cada uno decide cuanto debe ir para atrás para conocer mejor la realidad actual. Por ejemplo, a los franceses y españoles les interesa la época después de conquistar Navarra. A nosotros en cambio nos interesa saber y hacer saber que todos los vascos tuvimos un estado independiente. Nuestro fin es recuperar ese estado, con todo derecho. Los ciudadanos podemos cambiar la historia, en función de nuestra voluntad.

La última vez que los vascos fuimos ciudadanos libres fue dentro del estado de Navarra. Tanto los del oeste, como los del este, como los del norte. Los primeros hace 800 años, los segundos hace 500 años, y los últimos hace 400 años. Hoy en día los del oeste y los del este somos ciudadanos españoles a la fuerza, y los del norte ciudadanos franceses a la fuerza. En el futuro todos los vascos seremos ciudadanos navarros libres.

La historia la hacemos todos los ciudadanos, y si decidiéramos otra vez que queremos ser Navarra, estaríamos cambiando la historia. De la misma manera que Navarra perdió su independencia, puede recuperar hoy en día esa independencia. Sólo que esta vez será respetando la voluntad de los ciudadanos.

Para demostrar que Navarra es Francia y España solamente tienen el argumento de que lo es desde hace mucho tiempo. No tienen otro. No se preguntan como es posible que unos ciudadanos navarros sean franceses y otros españoles. Eso querría decir que los franceses y los españoles son la misma cosa, y no creo que piensen eso. Nosotros sin embargo decimos que no es posible, que es artificial.

Navarra nos da a todos los vascos toda la legitimidad para recuperar nuestro estado. Y si tenemos voluntad, miraremos a los franceses y a los españoles cara a cara, de igual a igual, sin complejos.

Larga vida al estado libre de Navarra!

No comments: