2008/07/29

ALTOBIZKAR 2008-VIII-15

Gaur, abuztuak 15, garrantzi politiko handia duen eguna ospatzen ari
gara, non euskaldunok, herri askea izateko erabakia hartu genuen,
duela 1.230 urte. Inoren baimenik gabe, autodeterminazio eskubidea
erabili genuen, 778. urtean menperatu nahi izan gintuzten
erasotzaileak militarki garaituz.

Data hau, gure herriak, urte batzuk beranduago, 824. urtean hain zuzen
ere, biziraupenerako eraiki zuenaren atarikoa izan zen: Estatua;
Nabarra estatu europarra.

Asko izan dira, nabar herriaren gaitasuna gutxietsi nahi izan dutenek:
Orreagako balentria, artzai setati batzuena bailitzan; gauez, harriak
pilaturik mendi kaxkoetan, ejertzito baten atzekaldea erasotu eta gero
arinki ihes egin zutelarik, berriro bere bizitza atzeratu eta basatira
itzultzeko.

Independenteak garen euskaldunok, oso bestelako irakurketa egiten
dugu: Soilik oso ondo antolatutako herri batek, garai hartako
teknologia militar hoberenarekin eta estrategia politika argiarekin,
garaitu zezakeen Europako ejertzitorik boteretsuena.

Gaur egun, herri honek, berezko kultura eta hizkuntzaren jabe izatea,
8 mendez estatu burujabea izateari zor dio; Estaturik gabe,
desagerraraziko gintuzten.
Bere kultur identitatea babesteko ahalmena iraunarazi du; hala ere, ez
du adierazten bere ahalmen politiko itzela; ez du ikusten eta ez daki
azaltzen bere osagai politikoa.

Gaurko egoera politikoa, gorago adierazitakotik oso urrun dago.

Zeinek eragozten du gaur, herri honek garatu dezakeen ahalmen politiko
osoa berriro indarrean jartzea?

Horren erantzule dira, bere burua klase politikotzat dutenek, hau da,
erdipurdikoak, konplexuz beterikoak eta esanekoak izan, eta gure
nazioaren interesak defendatzen dituztela diotenek.

Euskal siglak dituzten erakunde multzoa, erabat edo partzialki
txertatuta instituzioetan, “biolentziaren” kontra edo alde, beti
oinarritzen dira herri-indarren gutxiespenean, eta indar hau,
“elkarrizketarekin” edo “atentatuekin” ordezkatzen saiatzen dira.
Baina politikoki bideratutako eta zuzendutako indar metaketa nahikorik
gabe, ez dago ez elkarrizketarik ez eta atentaturik ere, ezertarako
balio duenik; batak zein besteek, soilik zehaztutako estrategia baten

baitan lortzen dituzte garrantzia eta balio politikoak. Estrategiarik
gabe, berreskuratze bide hutsak bihurtzen dira, eraginkorra den
estrategia bakarraren atal eta osagai: betiko Espainia eta Frantziako
gobernuen euskal-hiltzaile estrategia.

Espainiak okupaturik dituen lurraldeetan, zehazki, bai gure eskubideen
parlamentarizazioa, bai eta gure indarrak, bazterrean geratuta dagoen
bakarkako terrorismoaren bidetik erabiltzea, espainiar
nazionalismoaren estrategia erredukzionista eta totalitarioa baliatzen
dute, bi bide horiek goraipatzen dituztenen asmoak alde batera
utzirik.

Gure lurraldeetan jarduten duten partidu politikoak eta sindikatuak,
guztiak, salbuespenik gabe, egiazko oztopo dira, traba, eragozpena,
euste-horma itzelak, benetako estrategia nazional bat indarrean
jartzearen kontrakoak.

Horma hori, talde horietako oinarriko jendeak soilik bota ahal izango
du, okupatzailearen logikatik irtetean; norabide egokian jardutean:
gure estatalitatea oinarri duen politika nazionala suspertzen duena.

Halere, egoera larriak ez gaitu itsutu behar. Ezin dugu inolaz ere
amore eman, nahiz eta baldintza zailenetan aritu. Paktismoa,
kosoberania, euskal herriari hitza ematea, euskaldunen erabakitzeko
eskubidearena, … amarruak baino ez dira, etsaiaren logika, etsaiaren
hitzak bertakoen ahotsetan.

Bi dira egin beharreko galderak: nola igaro, balizko subjektu
politikoa izatetik (izan daitekeena), subjektu politiko aktiboa
izatera? eta, zein da bidea, nabar hiritarrok derrigorrez egin behar
duguna, gure biziraupena bermatuko duten askatasun mailak lortuko
dituena?

Zeren eta orain, gure herria, bide horretatik kanpo dabil,
desagertzeko noraezean dabil.
Orain eta hemen, estatua abiaraztea, ezinbesteko lehentasun
estrategikoa da. Gainerako eztabaidak, behin eta berriz porrotera
garamatzaten hitz zuriak dira, kolaboratzaileen bazka.

Ez espainiak, ez eta frantziak ere, ez digute guri inongo eta inolako
eskubiderik aitortu behar.

Espainiak eta frantziak, espainiarren eta frantziarren eskubideak
aitortu eta babestu behar dituzten moduan, Nafar legeak, Nafar
justiziak, Nafar estatuak babestu behar ditu nafarroon eskubideak.
Hori da askatasuna, hori da demokrazia, hori da Nafar nazioaren hitza
errespetatzea.

Hain goraipatuak diren nazio zapalduetako kideen gizabanakoaren
eskubideek, ezin dute inongo errealitaterik izan, eskubide horiek
sortu eta bermatzen dituen gutxieneko askatasun nazionalik gabe.

Gehiengoaren izenean, (demokratikoa edo totalitarioa izan daitekeena),
gaurko frantziar eta espainiar potentzia okupatzaileek, bere betiko
helburu inperialak lortu nahi dituzte: Espainia eta Frantziako
“askatasuna, handitasuna eta batasuna”, Euskal Herria suntsituz,
“egunez egun”, “bakean eta demokrazian”.
Herri okupatuak ez ditu eskubiderik.

Lan egin dezagun gure estatu propioa ber-osatzearen alde, gure legeak
ezartzen saia gaitezen; gure arteko gobernu probisionala osa dezagun,
arazo eta eztabaidak, gure instituzio propioetan bideratu ditzagun.

Eta hori da politika; gure indarrak ondo bideratzea; helburuak egoki
finkatzea, norberaren indarraren arabera, tremendismorik gabe, zuhur,
zuzen. Hori horrela, egoera politikoa, gure sasoiaren ispilua izango
da. Egoera politikoa, indarren arteko harremanak mugatzen dute eta.

Honek guztiak lotura zuzena du gaurko egun batez gertatu zenarekin.
Orreagako gudualdia izan zelako Nafarroako Erresumaren, gure
estatuaren sorreraren gertakari kualitatibo ezinbestekoa. Estatu hori
bortizki okupatu zuten, aldameneko bi potentzia atzerritarrek errautsi
egin zuten, eta historiak eman behar zigun garapena bortxatu.

Europa osoan ezaguna, harreman diplomatiko normalizatuekin, legeekin,
antolakuntzarekin. Gaskoinia, Biarnoa, Foix, Goi Aragoi, Errioxa,
Euskal Herri osoa batu duen estatu bakarra. Guretzat, propiotzat
onartzen dugun estatu bakarra; harrezkeroztik, ez dugu beste estatu
propiorik onartzen.

Estatu okupatu bat gara, eta ez estaturik gabeko nazio bat. Estatu
propioaren defentsa da, garai hartako euskaldunekin lotzen gaituen
harietako bat eta haria ez da eten.

XXI. Mendeko Nafarrok, data hau, Abuztuaren 15a, bihotzean eta memoria
historikoan ezezik, egun seinalatu bihurtu behar dugu egutegian, eta
behar den moduan, seriotasun osoz, askatasun nazionalaren eguna
instituzionalizatu, hedatu, eta eragin politikorako moldatu.

Inoiz, seguru, egun handia iritsiko da, baina ordura arte bezala,
gerora ere, Orreaga gogoan izango dugu. Orreaga delako guretzat
lehendabiziko ikasgaia, Orreagan dugulako sorrera, Orreaga delako
abiapuntua, eta Orreagan idatzi genituelako gure konstituzioaren lehen
hitzak, odolez idatzitako hitzak.


ORREAGA
Altabizkar gaina (2008.8.15)

Hoy, 15 de Agosto, celebramos una fecha de gran calado político en la
que los vascones demostramos nuestra determinación de ser un pueblo
libre, hace ahora 1.230 años. Sin pedir permiso a nadie, ejercimos el
derecho de autodeterminación, inflingiendo una derrota militar a los
invasores que en el año 778 intentaron someternos.

Esta fecha fue el preámbulo de lo que nuestro pueblo, en base a su
supervivencia, erigió unos años más tarde, en el 824: el Estado. El
Estado europeo de Nabarra.
Son muchos los que han pretendido y pretenden menospreciar la
capacidad del pueblo nabarro, considerando la gesta de Orreaga como la
de unos tercos pastores, que de noche, apilando piedras en las cimas
de los montes, atacaron la retaguardia de un ejercito y luego huyeron
rápidamente para volver a su vida primitiva y salvaje.

Los vascos que somos independientes hacemos una lectura bien
diferente: solo un pueblo muy bien organizado, con la mayor tecnología
militar de la época de toda Europa y una estrategia política muy
clara, podía vencer al ejército supuestamente más poderoso del
continente.

Si al día de hoy, este pueblo es poseedor de una cultura y lengua
propias, es debido a que durante 8 siglos, logró mantenerse como
Estado soberano, sin lo cual, nos hubieran borrado del mapa.

Actualmente conserva su capacidad de resguardar su identidad cultural;
sin embargo no llega a caracterizar su enorme potencial político; no
visualiza y no es capaz de definir su componente político.

La actual situación política dista, y mucho, de lo anteriormente
descrito. ¿Quién impide hoy poner en marcha otra vez la plena
capacidad política que este pueblo es capaz de desarrollar?

Eso se lo debemos a la mediocre, acomplejada y sumisa autodenominada
clase política que dice defender los intereses de nuestra nación.

El conjunto de organizaciones con siglas vascas, total o parcialmente
incorporadas a las instituciones, en contra o a favor de “la
violencia”, parten siempre de una minusvaloración de las fuerzas
populares y pretenden suplantarlas por “el diálogo” o “el atentado”.
Pero sin un acopio de fuerza suficiente canalizada y dirigida
políticamente, no hay diálogo ni atentados que valgan absolutamente
para nada, porque tanto el uno como los otros adquieren dimensión y
validez políticas sólo en el seno de una estrategia definida. En
ausencia de esta, se convierten en meros cauces de recuperación, en
elementos integrantes y complementarios de la única estrategia
realmente operativa: la estrategia vasquicida de los gobiernos español
y francés de turno.

En los territorios ocupados por España, en concreto, tanto la
parlamentarización de nuestras libertades como la canalización de
nuestras energías por la vía muerta del terrorismo individual sirven,
al margen de las intenciones de quienes las preconizan, a la
estrategia reduccionista y totalitaria del nacionalismo español.

Los partidos políticos y sindicatos que actúan en nuestros
territorios, son todos, sin excepción alguna, una auténtica rémora,
una traba, el obstáculo, enormes muros de contención contra la
creación y la puesta en vigor de una verdadera estrategia nacional.

Ese muro sólo lo derribarán sus propias bases cuando apuesten
decididamente por salirse de la lógica del ocupante y ejercer en la
dirección adecuada, la de la reactivación de la política nacional en
base a la estatalidad propia.

No obstante, la grave situación no debe cegarnos. No podemos ceder de
ninguna manera aunque actuemos en las peores condiciones. El pactismo,
la cosoberanía, dar la palabra a Euskal Herria, el derecho a decidir
de los vascos...no son más que engaños, la lógica del enemigo,
palabras del ocupante en boca de los nativos.

Dos son las preguntas que debemos plantearnos: ¿cómo pasar de ser
posible sujeto político (en potencia) a constituirnos en sujeto
político activo? y ¿cuál ha de ser el camino que los ciudadanos
nabarros tenemos por fuerza que recorrer para obtener las cotas de
libertad que garanticen nuestra supervivencia?

Porque en este momento nuestro pueblo está fuera de ese camino y
deambula erráticamente hacia su desaparición.

Aquí y ahora es una prioridad estratégica imprescindible poner en
marcha el Estado, reactivarlo. El resto de las discusiones son
palabras falsas que nos llevan una y otra vez al fracaso, alimento de
los colaboradores.

Ni Francia ni España nos tienen que reconocer derecho alguno de ningún
tipo.
Al igual que España y Francia tienen que otorgar y proteger los
derechos de los españoles y de los franceses, la ley nabarra, la
justicia nabarra, el Estado nabarro deben proteger los derechos de los
nabarros. Eso es la libertad, eso es la democracia, eso es respetar la
palabra de la nación nabarra.

Los tan cacareados derechos individuales de los miembros de las
naciones oprimidas no pueden tener ninguna realidad en ausencia del
mínimo de libertad nacional que los genera y garantiza.

En nombre de la mayoría, (que puede ser democrática o totalitaria) las
actuales potencias ocupantes franco-españolas persiguen, mediante la
liquidación del pueblo vasco, “día a día”, “en paz y democracia”, sus
viejos objetivos imperiales de “libertad, grandeza y unidades
hispánica y francesa.

Un pueblo ocupado no tiene derechos.

Trabajemos a favor de la reconstitución de nuestro Estado, tratemos de
instaurar nuestras leyes, constituyamos nuestro propio gobierno
provisional, tratemos nuestros problemas, nuestras discusiones en
nuestras instituciones propias.

Y eso es la política: encauzar correctamente nuestras fuerzas, fijar
nítidamente los objetivos según la potencia acumulada, sin
tremendismos, con prudencia y directamente. Así, la situación política
será el espejo de nuestra fortaleza, porque la situación política la
define la relación de fuerzas en presencia.

Todo esto tiene conexión directa con lo que ocurrió un día como hoy.
Porque fue la batalla de Orreaga el acontecimiento cualitativo
imprescindible para el nacimiento de nuestro Estado. Un Estado que fue
violentamente ocupado, arrasado por dos potencias nacionalistas
extranjeras y vecinas, violando el desarrollo que nos debía ofrecer la
historia.

Conocida en toda Europa, con relaciones diplomáticas normalizadas, con
leyes, con organización, Gascuña, Bearne, Foix, Alto Aragón, Errioxa,
el único Estado que ha unificado toda Euskal Herria. Para nosotros, el
único Estado que reconocemos como nuestro, y desde entonces no
reconocemos a ningún otro como propio.

Somos un Estado ocupado y no una nación sin Estado. Es la defensa del
Estado propio uno de los hilos que nos unen con los vascos de aquella
época, y el hilo no se ha roto.

Los nabarros del siglo XXI, debemos convertir esta fecha, 15 de
Agosto, en una fecha señalada además de en el corazón y en la memoria
histórica, en el calendario, e institucionalizar como debe ser, con
toda solemnidad, el día de la libertad nacional, propagándolo y
adaptándolo para su impulso político.

Con seguridad, llegará el gran día, pero tanto hasta ese día, como
después también, recordaremos Orreaga. Porque Orreaga es nuestra
primera lección, porque tenemos nuestro origen en Orreaga, porque
Orreaga es el punto de partida y porque en Orreaga escribimos las
primeras palabras de nuestra constitución, palabras escritas con
sangre.

ASKATASUNAREN EGUNA

Orreagan, gaur hemen bildu garenok, eta ekitaldi honetan
adierazitakoak bereak bezala sentitzen dituzten guztiek, subiranotasun
osoko biltzarra osatuaz eta Orreagako balentria hartan parte hartu
zuten eta gaurko egunerarte helburu berdinak defendatu dituzten
abertzale guztien oinordeko bezala dugun zilegitasuna aitortuaz,

ADIERAZTEN DUGU

Askatasun egun honetako data, Jai Nazional eguna izendatzen dugula,
gure Herriaren instituzionalizazio bidean eta inoiz euskaldunok izan,
mantendu eta onartu dugun Nafar Estatua berreskuratzeko lehen
urratsaren sinbolo bezala.

Helburu honen alde, gure konpromezu politiko guztia eskaintzen dugu
eta gure herriko gainontzeko herritarrei adierazpen hau babes eta
bultza dezaten eskatzen diegu.

ORREAGA 778

Victoria de la nación vascona, germen del Estado navarro

El 15 de agosto del año 778, supuso para la historia mundial, no solo significó la única derrota del ejército carolingio o franco, el “mejor” existente en la época, sino un acto de determinación de un pueblo como el vascon, celoso de su libertad, que a la postre significo la creación de un Estado soberano para los denominados navarros o vascones independientes.

Carlomagno mandó arrasar la ciudad de los vascones, Iruñea, tras no poder rendir la plaza musulmana de Zaragoza. Acción represiva debida Todo debido a la neutralidad mostrada por los navarros, ante la acción militar emprendida por los francos, contra los musulmanes de la plaza a orillas del Ebro. Esta acción militar contra Iruñea, provocó una unidad jamás conocida hasta entonces entre el pueblo vascón, que dejaron a un lado sus creencias religiosas, que iban desde la cristiana, pasando por la musulmana y acabando por la propia o pagana, uniéndose todos ellos contra el enemigo común, el ejército franco.

La táctica desarrollada por los vascones fue perfecta, estratégicamente hablando. Las tropas navarras, bien organizadas, se reunieron en las proximidades del paso natural de Astorbizkar, cercano a Orreaga. Sabedores de la superioridad de la caballería carolingia, los vascones sacaron partida a su conocimiento del terreno y de la superioridad en otros aspectos existentes en un ejército, lo que actualmente llamaríamos regimientos de artillería, con un armamento más ligero, no por ello menos letal, disponiendo la batalla de forma perfecta, pues la victoria de los navarros fue irremediable por parte franca.

Antecedentes de la batalla

En el año 769, Carlomagno construyó junto a Burdeos la fortaleza de Franciacum, desde donde pretende afianzar la conquista de Vasconia. Pero un jefe vascón le hizo frente durante algún tiempo. Este jefe vascón era Otsoa o Lupo, dux Vasconum. Las tropas francas, consiguen ese mismo año controlar la Vasconia del norte del Pirineo, no en cambio así la Vasconia existente al sur de la cordillera, como dejó patente por escrito Eginardo, cronista del emperador Carlomagno, y que nos dice lo siguiente:

"Con la advertencia de que, si no se atenía a lo mandado, tuviera por cierto que penetraría por Vasconia en son de guerra y no se retiraría de ella hasta que se pudiese un término a su desobediencia. Aterrado Lupo por los emisarios del rey, entregó sin dilación a Hunaldo y su mujer, prometiendo sobre eso que ejecutaría cuando mandase".

"Amplió...ciertamente el reino de los Francos... Ya que, sin anteriormente este se limitaba a la parte de la Galia que se extiende entre el Rhin y el Loira, y el Pontiente y el mar baleárico, y parte de Germania..., él, mediante las guerras referidas, se anexionó Aquitania y Vasconia y toda la altura del monte Pirineo, y hasta el rio Ebro, el que naciendo en territorio de los Navarros y tras discurrir por los fertilísimos campos de Hispania, se derrama en el mar baleárico bajo las murallas de la ciudad de Tortosa; luego toda la Italia…".

Carlomagno en verano del año 778, comanda a sus tropas y se dirige a Zaragoza tras aliarse con el vali Sulayman Al-Arabi, el cual prometía entregar la plaza a orillas del Ebro, a cambio de conseguir la alianza con los francos y alcanzar así la independencia con respecto al califato de Córdoba.

Las tropas francas pasaron por la tierra de los navarros sin realizar ningún acto bélico contra los vascones, dejando incluso una guarnición en la capital vascona. Si en cambio, mantiene numerosos enfrentamientos con los Banu-Qasi, vascones musulmanizados asentados entorno a la ciudad de Tutera.

Tras ello se presenta a las puertas de ciudad de Zaragoza, las cuales encuentra cerradas por la orden del nuevo valí de Zaragoza, Husayn. Ante la complejidad de un largo asedio a la ciudad musulmana y las noticias de unas incursiones realizadas por los sajones a través del Rhin, ordena la vuelta de sus tropas a las tierras del imperio franco.

A su regreso con Sulayman Al Arabi como rehén ante posibles represalias provenientes de los musulmanes de Zaragoza, el ejército franco por mandato del mismísimo Carlomagno, destruye las murallas y reduce a las ruinas Iruñea, capital de los navarros, ante la imposibilidad manifiesta de someterlos.

La batalla de Orreaga

Las tropas francas, tras arrasar la ciudad de los navarros, toman rumbo al norte, buscando el paso natural de Astobiskar, cercano a Orreaga. Mientras los navarros comienzan a organizarse: El llamamiento a la guerra alcanza a todos los vascones, no solo a los independientes o navarros, sino también a los vascones del norte del Pirineo, que llevaban sufriendo desde hacía pocos años la imposición franca. También se les unen los vascones musulmanizados o Banu Qasi.

Ante la superioridad de la caballería franca, los navarros se sitúan en el paso pirenaico de Astobiskar. Los navarros atacan con una gran estrategia y un alto poder bélico, la retaguardia del ejército franco en las proximidades de Orreaga el 15 de agosto del año 778, asestando así la única derrota conocida a las poderosas tropas del emperador Carlomagno.

Los navarros matan a casi todos los componentes de la retaguardia franca, siendo el más conocido Roldán, conde de la marca de Bretaña, y se apoderan de sus víveres. Los francos no tuvieron ninguna opción de alcanzar la victoria, debido a la superioridad estratégica de los navarros.

Consecuencias de la victoria

Los navarros tras derrotar a los francos, prosiguieron en su lucha por mantener la independencia ante la doble influencia de francos y cordobeses. A partir del año 800, la presencia franca se hace más firme en el Pirineo, lo que provoca nuevos enfrentamientos entre navarros y francos.

La lucha por el control del territorio se hace intensa, hasta que finalmente Eneko Aritza, logra hacerse con el poder en el año 816, con el apoyo de los Banu-Qasi, siendo nombrado rey de Pamplona por los navarros en el año 824, arrancando en ese instante la historia del Estado de los vascones independientes o navarros.

2008/07/26

DONOSTIA
UN COLECTIVO IZA LA BANDERA DE NAVARRA EN EL MONTE URGULL DE SAN SEBASTIÁN


-Reivindican los origenes navarros de este enclave, que se convirtió durante años en el puerto marítimo del Reino de Navarra.


Diario de Navarra

Pamplona


Un grupo de personas pertenecientes, según afirmaron, a la Soxiedad Cultural Motako Gaztelua, volvieron a izar la bandera de Navarra en el monte Urgullde San Sebastián, al igual que hicieron el año pasado.


Condicionando la festividad de Santiago, este colectivo quiso reivindicar los origenes navarros de la capital guipuzcoana. De hecho, fue el rey navarro Sancho VI el Sabio quien otorgó la carta fundacional de la villa de San Sebastaián en el siglo XII y convirtió a este enclave en el puerto marítimo del Reino de Navarra. Además del simbólico izado de la bandera, los propulsores de esta iniciativa instalaron un punto de información con mapas antiguos y libros de historia para mostrar a los interesados la historia de esta ciudad costera. El año pasado, la bandera de Navarra apenas duró una hora en lo alto del monte Urgull ya que el Ayuntamiento exigió su retirada al no contar con los permisos pertinentes.


------------------------------------------------------------------------------


Iñigo Saldise Alda
Donostia, puerto navarro
Nabarralde eta Nabarrako Herritarren EkhimenaEn 1014, el rey navarro Sancho III el Mayor puso el monasterio de Donostia en manos del abad de Leire y obispo de Iruñea. Casi un siglo después, concretamente en 1101, otro monarca navarro, Pedro I, confirmaba dicho documento. Durante esos siglos, dicho monasterio ejerció no sólo de centro espiritual sino también administrativo de la naciente vida social de la población navarra de la zona. Sancho VI el Sabio otorgó la carta fundacional a la villa de Donostia en torno a 1180, siguiendo el modelo de los fueros navarros de Jaca y Lizarra y convirtiéndolo a su vez en el fuero marítimo de Navarra.

El núcleo de la población se agrupó a los pies del monte Urgull, y dio cuerpo al principal puerto navarro, ante la dificultad de utilizar el de Baiona, inutilizado por las arenas provenientes de las playas de Las Landas. Muchos armadores y comerciantes gascones de Baiona se instalaron en Donostia. Sancho VII el Fuerte ordenó amurallar la villa donostiarra en el año 1194 y preparar nuevas defensas para el castillo de Santa Cruz de la Mota, situado en la posición estratégica y privilegiada de Urgull, defensa natural de la zona desde los tiempos de Sancho III el Mayor.

En 1200 las tropas castellanas de Alfonso VIII invadieron la comarca navarra que hoy se conoce como Gipuzkoa. La defensa de la villa costera fue realizada por el tenente o funcionario real, Juan de Bidaurre. Donostia ofreció una dura defensa a las tropas castellanas, que finalmente se apoderaron de la villa y principal puerto navarro.

Alfonso X de Castilla y León, mostrando un cierto arrepentimiento, permitió la utilización por parte del reino de Navarra de su antiguo puerto de Donostia. Se cree que en 1245 ese rey de Castilla y León habría devuelto la villa al rey de Navarra, Teobaldo II el Joven.

Carlos II de Navarra entró en 1350 en Gipuzkoa, con la ayuda de los leales a la soberanía navarra, siendo el señor de Oñate, Beltrán Belaz de Guevara, el más representativo de los mismos. Con ello, Donostia recupera la independencia al retornar al Estado vasco(n) de origen, Navarra, aunque fuese por corto espacio de tiempo.

A pesar de la larga ocupación española, en la actualidad aún existen navarros en la ciudad costera. La Sociedad Motako Gaztelua ha convocado a la población a un nuevo acto, el día 25 de julio, en el monte Urgull, para recordar los orígenes y las referencias de esta ciudad vasca.
2008/07/22

Donostiako Nafar Fundaziaren Festa


2008ko Urgulleko Proklamazioa-Proclamación de Urgull

2008ko Urgulleko Proklamazioa: Donostiaren Bigarren Nafar Aroa

Gaur bezalako egun batean duela ia 500 urte konkistatu zuten Espainolek Iruñea, gure estatuaren hiriburua. Eta hori salatzeko abian jarri da 1512-2012 nafarroa bizirik! Kanpaina. Nafarroako Konkistaren V. Mendeurrena. Duela hilabete egin zen Iruñean lehen ekitaldia, eta ehundaka Nafar Herritarrek salatu genuen konkista, eta datozen lau urteotan askoz ere gehiagok egingo dugu. Gauza asko dago egiteko, 2012ra indar handiz iristeko.

Gauza bera gertatu zen hemen duela 800 urte, Espainolak Nafarroako kostaldea konkistatu zuten, eta horren barnean Donostia. 800 urte daramate Espainolak gertakizun hauek ezkutatu nahian, eta mendetan zehar gure herrian noraeza eragin badute ere, ez dute guztiz lortu nafar sentimentua ezabatzea, eta geu gara porrot horren froga. Lau haizetara diogu Donostia Nafarroa zela, dela eta izango dela.

Hasi da jadanik Donostiaren Bigarren Nafar Aroa. 800 urte ondoren berriz ere Donostiar askok nafartzat dugu geure burua. Eta gero eta gehiago gara. Beraz jabetu bitez lehen bait lehen bere engainuak jadanik ez duela efekturik izango gugan. Donostiarrak konturatzen garenean Nafarrak garela, Donostia berriz ere Nafarroa izango da. Ez dago atzera itzultzerik.

Batzuek diote Historiak ez duela ezertarako balio. Baina ez dira konturatzen Historia egunoro egiten dela. Duela 800 urteko aferak Historia dira baina atzo bertakoak ere. Historia segida bat da. Bakoitzak erabakitzen du zenbat atzeratu nahi duen egungo errealitatea hobekiago ezagutzeko. Adibidez, Frantzia eta Espainiari interesatzen zaie Nafarroa konkistatu ondoren datorren garaia. Guri ordea interesatzen zaigu jakitea eta jakinaraztea Euskaldun guztiok estatu independientea izan genuela. Etorkizunean estatu hori errekuperatzea da gure xedea, eskubide osoz. Herritarrok Historia aldatu egin dezakegu, gure borondatearen arabera.

Euskaldunak herritar libre izan ginen azken aldia Nafarroako estatuaren barne izan zen. Bai Mendebalekoak, bai Ekialdekoak eta bai Iparraldekoak. Lehenak duela 800 urte, bigarrenak duela 500 urte eta azkenak duela 400 urte. Egun Mendebalekoak eta Ekialdekoak herritar Espainolak gara indarrez, eta Iparraldekoak herritar Frantsesak indarrez. Etorkizunean Euskaldun guztiak izango gara Nafar Herritar libreak.

Historia herritar guztiok egiten dugu, eta erabakiko bagenu berriz ere Nafarroa izan nahi dugula Historia aldatzen ariko ginateke. Nafarroak bere independentzia galdu zuen modu berberean, errekuperatu dezake egun independentzia hori. Soilik oraingoan herritarren borondatea errespetatuz izango dela.

Nafarroa Frantzia eta Espainia dela frogatzeko duten argumentu bakarra da aspalditik horrela dela diona da. Ez dute besterik. Ez diote beren buruari galdetzen nola den posible Nafarrak diren herritar batzuk Frantsesak izatea eta besteak Espainolak. Horrek esan nahiko luke Frantsesak eta Espainolak gauza bera direla, eta ez dut uste hori pentsatzen dutenik. Guk diogu ordea hori ez dela posible, artifiziala dela.

Nafarroak ematen digu Euskaldun guztiei legimitate osoa gure estatua errekuperatzeko. Eta borondatea badugu, begiratuko diegu Frantses eta Espainolei aurrez aurre, maila berekoak aurrez aurre, konplexurik gabe.

Gora Nafarroako estatu librea!


Proclamación de Urgull de 2008: La Segunda Era Navarra de San Sebastián

Un día como hoy hace casi 500 años los españoles conquistaron Pamplona. Y para denunciarlo se ha puesto en marcha la campaña 1512-2012 ¡navarra vive!. Dentro de cuatro años se cumple el V Centenario de la Conquista de Navarra. Hace un mes se realizó en Pamplona el primer acto, y cientos de ciudadanos navarros denunciamos la conquista, y en los cuatro años venideros lo haremos muchos más. Hay mucho por hacer para llegar con gran fuerza al 2012.

Lo mismo ocurrió aquí hace 800 años, los españoles conquistaron la costa de Navarra, San Sebastián incluida. Los españoles llevan 800 años tratando de esconder estos acontecimientos, y aunque durante siglos han creado la desorientación en nuestro pueblo, no han conseguido desterrar del todo el sentimineto navarro, y nosotros somos la prueba de ese fracaso. Decimos a los cuatro vientos que San sebastián fue, es y será Navarra.

Ya ha comenzado la Segunda Era Navarra de San Sebastián. Después de 800 años muchos donostiarras nos consideramos navarros. Y cada vez somos más. Por lo tanto que interioricen cuanto antes que su engaño ya no tendrá efecto sobre nosotros. Cuando los donostiarras nos demos cuenta de que somos navarros, San Sebastián otra vez será Navarra. No hay vuelta atrás.

Algunos dicen que la historia no sirve para nada. Pero no se dan cuenta de que la historia se hace cada día. Los asuntos de hace 800 años son historia pero los de ayer mismo también. La historia es una continuidad. Cada uno decide cuanto debe ir para atrás para conocer mejor la realidad actual. Por ejemplo, a los franceses y españoles les interesa la época después de conquistar Navarra. A nosotros en cambio nos interesa saber y hacer saber que todos los vascos tuvimos un estado independiente. Nuestro fin es recuperar ese estado, con todo derecho. Los ciudadanos podemos cambiar la historia, en función de nuestra voluntad.

La última vez que los vascos fuimos ciudadanos libres fue dentro del estado de Navarra. Tanto los del oeste, como los del este, como los del norte. Los primeros hace 800 años, los segundos hace 500 años, y los últimos hace 400 años. Hoy en día los del oeste y los del este somos ciudadanos españoles a la fuerza, y los del norte ciudadanos franceses a la fuerza. En el futuro todos los vascos seremos ciudadanos navarros libres.

La historia la hacemos todos los ciudadanos, y si decidiéramos otra vez que queremos ser Navarra, estaríamos cambiando la historia. De la misma manera que Navarra perdió su independencia, puede recuperar hoy en día esa independencia. Sólo que esta vez será respetando la voluntad de los ciudadanos.

Para demostrar que Navarra es Francia y España solamente tienen el argumento de que lo es desde hace mucho tiempo. No tienen otro. No se preguntan como es posible que unos ciudadanos navarros sean franceses y otros españoles. Eso querría decir que los franceses y los españoles son la misma cosa, y no creo que piensen eso. Nosotros sin embargo decimos que no es posible, que es artificial.

Navarra nos da a todos los vascos toda la legitimidad para recuperar nuestro estado. Y si tenemos voluntad, miraremos a los franceses y a los españoles cara a cara, de igual a igual, sin complejos.

Larga vida al estado libre de Navarra!

2008/07/20

2008ko Uztailaren 25an

2008/07/03

2008/07/02

Getze 2008